Milieu en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Keba Projectservice heeft het milieu en het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in haar
vaandel staan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de selectie van onze partners. Waar mogelijk
werken wij met cradle to cradle producten en wordt ons afval zo veel mogelijk gescheiden.